Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kompetansepluss

Organisasjoner og bedrifter kan søke om tilskudd til opplæring i basisferdigheter for voksne som er i arbeid. Basisferdigheter er grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning, data, norsk og muntlig kommunikasjon.

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss (tidligere BKA - Basisferdigheter i arbeidslivet) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne skal få opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.

Les mer om Kompetansepluss

Hva kan Karriere Oppland bidra med?

Karriere Oppland har lang erfaring og gode referanser som opplæringsleverandør av kurs innen basisferdigheter. Karriere Oppland kan bistå bedriften i hele prosessen.  

Hvorfor satse på grunnleggende ferdigheter?

Færre ulykker

Ansatte må kunne lese godt nok til å forstå en sikkerhetsinstruks.

Færre feilleveranser

Ansatte bør kunne fylle ut og lese en pakkseddel.

Digitale verktøy krever lese- og skriveferdigheter

Overgangen fra manuelt arbeid til automatiserte prosesser krever effektive lese- og skriveferdigheter, samt grunnleggende dataferdigheter.

Ansatte med lave basisferdigheter er oftere syke

Mangel på grunnleggende ferdigheter er en viktig årsak til langtidssykemeldinger og uførhet. Ansatte blir syke av å ikke kunne bidra på lik linje med de andre.

Godt å bli satt pris på

Medarbeidere føler seg ivaretatt av å bli satset på. Tilfredse medarbeidere er effektive medarbeidere.

Være bedre forberedt på omstilling

De fleste virksomheter må gå gjennom omstillingsprosesser. Medarbeidere som har gode grunnleggende ferdigheter stiller sterkere i disse prosessene. 

Gode lese- og skriveferdigheter - første steg mot fagbrev

Flere ansatte med fagbrev styrker virksomhetens posisjon. Dyktige ufaglærte medarbeidere kan ha problemer med teoridelen av et fagbrev hvis de ikke behersker lesing og skriving godt nok.

Sist oppdatert 17.11.2017
Fant du det du lette etter?