Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kompetanseveiviseren

Oppland fylkeskommune, i samarbeid med NHO og LO tilbyr gratis kompetanseutvikling for små og mellomstore bedrifter.

Målgruppe 

Små og mellomstore bedrifter som vil i gang med kompetanseutvikling for ansatte. Styreledere, bedriftsledere og tillitsvalgte.

Aktuelle tema

  • Kompetansekartlegging
  • Motivasjon for læring og utvikling
  • Planlegging og tilrettelegging av opplæringstiltak
  • Informasjon om relevante offentlige virkemidler
  • Samarbeid med andre bedrifter/bransjer om opplæring

Nytteverdi

Opplæringsmodellen er prøvd ut i en rekke bedrifter i Oppland og nytteverdien kan oppsummeres slik:

Kort sikt:

Forbedring av elementer i produksjon/verdikjeden, personalutvikling, økt entusiasme og økt kvalitet i jobbutførelsen, synliggjøring, utnytting og videreutvikling av de ansattes kompetanse.

Lang sikt:

Økt inntjening, bedre grunnlag for nyskapning og økt omstillingsevne, økt kompetanse blant de ansatte, bedre jobbmestring, bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og bedriftsutvikling.

Varighet og form

Det tilbys en prosessleder gratis i inntil 30 timer. Bedriften må bidra med egenandel i form av tid, egeninnsats og eventuelt erfaringsdeling med andre bedrifter.

Sist oppdatert 30.11.2015
Fant du det du lette etter?