Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter skaffet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Dokumentert realkompetanse gir avkortet opplæring i videregående skole. Voksne som har rett til videregående opplæring har også rett til vurdering av sin realkompetanse. Gjennom en realkompetansevurdering får du vurdert din kompetanse i forhold til læreplaner i videregående skole.

Du kan få godkjent hele fag eller deler av fag