Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Voksenagronom

Har du overtatt, eller skal du overta gård/landbrukseiendom? Arbeider du i landbruksnæringa eller har interesse for fagfelt innen landbruk? Da kan voksenagronomutdanning være noe for deg.

Sist oppdatert 27.01.2017

Voksenagronom

Voksenagronom

Les mer om studiet her.
Studiemodell

Vi har utviklet en læreplan som er tilpasset voksne i arbeid. Utdanningen skal gi kunnskap og trygghet til å drive et gårdsbruk. Oppland fylkeskommune har hatt tilbud om denne populære utdanningen siden 2009.

To år på deltid

Agronomutdanninga går over to år på deltid, med oppstart i september 2018 og avslutning i juni 2020. Fullført opplæring og bestått eksamen gir grunnlag for kompetansebevis/yrkeskompetanse som agronom.

Sju samlinger per skoleår

Det er sju obligatoriske samlinger per skoleår, i tillegg til teoriforelesninger på nett og veiledning. Samlingene foregår primært på Lena-Valle videregående skole. Det må påregnes mye egenarbeid og selvstudier.

Studiehåndbok for voksenagronomer 2019–2021 (PDF, 673 kB)

Ny studiehåndbok blir gitt ut i forkant av oppstart for neste kull.

Moduler

Planter

 • Grunnlaget for plantevekst, generell plantelære, stell av planter, forvekster, matvekster, dyrking og konservering av planter, næringsstoff og gjødsling, gjødselplanlegging og plantevern.

Husdyr

 • Fôrmiddel og fôrrasjoner, fôringslære generell del, anatomi og fysiologi, foring og stell av husdyr, avlslære, brunst og brunstkontroll, lover og forskrifter i husdyrholdet og sykdomslære.

Skog og utmark

 • Skogbruksplan, skogsdrift, tiltak i ulike hogstklasser, utmark og kulturlandskap, økonomi, aktuelle lover, forskrifter, næringsorganisasjoner, stell og bruk av motorsag og levende skog.

Gardsdrift og økonomistyring

 • Innføring i økonomi, driftsplan, regnskapsanalyse, investering og finansiering, driftsledelse, aktuelle lover og forskrifter, landbrukspolitikk, eierskifte og gardsdrift.

Bygning, teknikk, klima og energi

 • Service og vedlikehold av traktor, mekaniseringslinjer til ulike produksjoner, verkstedarbeid, bioenergi i landbruket, bygninger i landbruket og sikkerhet.

Næringsutvikling

 • Forretningside, forretningsplan, offentlige virkemidler for næringsutvikling.
Søknad

Søknadsfristen er 15. mai 2020

 • Det blir tatt inn inntil 25 deltakere per kull.
 • Det kreves formal- eller realkompetanse tilsvarende Vg1 naturbruk (les om dokumentasjon under).
 • Søkere med voksenrett (over 25 år uten fullført videregående opplæring tidligere) blir prioritert.
 • Søkere hjemmehørende i Oppland blir prioritert foran søkere med bostedsadresse i andre fylker.

Slik søker du:

 1. Du må søke på vigo.no innen 15. mai 2020.
 2. Deretter må du sende inn dokumentasjon til ditt karrieresenter innen 15. mai 2020.

1. Søk på vigo.no

 • Alle søknader skal sendes elektronisk via www.vigo.no.
 • Du må ha MinID for å kunne logge inn.
 • Velg "Voksenopplæring/realkompetansevurdering», og logg deg inn med brukernavn og passord.
 • Registrer personalia og bakgrunnsopplysninger (praksis/utdanning).
 • Legg ved dokumentasjon om landbrukspraksis, jf. kravet om Vg1 naturbruk eller tilsvarende.
 • Velg «Jeg ønsker opplæring» og legg inn sluttkompetanse «Landbruk».
 • Velg karrieresenter ut ifra din geografiske tilhørighet.

2. Send dokumentasjon på kompetanse tilsvarende Vg1 naturbruk

For at vi skal ha et godt grunnlag å vurdere kompetansen din på, må du fylle ut disse to skjemaene:

Send skjemaene på e-post til karrieresenteret i din region.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaene?

Kontakt Karriere Oppland
eller
Lena-Valle videregående skole ved Ann-Soffi Bjørnstad: 

Kostnad
 • Opplæringen er gratis.
 • Reise-, overnattings- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene må dekkes av den enkelte.
 • Du vil i tillegg få tilbud om enkelte autorisasjonskurs, som ikke inngår som en del av den obligatoriske undervisningen. Kostnader til dette må betales av den enkelte.
Bøker

Bøker kan lånes eller kjøpes fra Lena-Valle videregående skole.

Kontakt

For mer informasjon om utdanningen, kontakt:

Fant du det du lette etter?
Login for redigering