Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Privatist

Du kan melde deg opp som privatist og ta eksamen i de fagene du ønsker.

En privatist melder seg til eksamen uten å være elev i faget. Du har selv ansvar for å melde deg opp i riktig fag, skaffe deg læreplan og nødvendig lærestoff. Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen.

Du kan ta eksamen i fag fra videregående som du ikke har fra før, eller forbedre karakterer i fag du allerede har. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget, kun eksamenskarakter. Får du en bedre karakter til privatisteksamen, strykes både gammel eksamenskarakter og standpunktkarakteren på vitnemålet.

Det er viktig at du sjekker ut eksamensordningen for privatister. Det er en del fag som krever to eksamener når de tas som privatist. Læreplanen for hvert fag har et punkt som heter Vurdering, og der finner du opplysninger om eksamensordningen.

Oppmelding til eksamen skjer i www.privatistweb.no  
Velg fylke og følg instruksene.

Åpningstider for oppmelding i privatistweb.no:

 • For høsteksamen: Åpent 20. august til 15. september
 • For våreksamen: Åpent 10. januar til 1. februar

Som privatist må du:

 • gjøre deg kjent med innholdet i veiledningen for privatistweb.
 • være klar over at oppmeldingen ikke er gyldig før den er betalt via privatistweb.
 • ikke melde deg opp i to skriftlige fag som har eksamen samme dag.
 • være ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon.
 • være innforstått med at du kan bli overført til et annet eksamenssted enn førstevalget.
 • gjøre deg kjent med hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen.
 • være klar over at klagefristen for skriftlig og muntlig eksamen er 10 dager, og at den løper fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller burde gjort deg kjent med karakteren.

Oversikt over privatistskolene i Oppland

 • Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta
 • Vinstra vidaregåande skule
 • Lillehammer videregående skole, avdeling Nord
 • Gjøvik videregående skole
 • Hadeland videregående skole
 • Dokka videregående skole
 • Valdres vidaregåande skule

Eksamensavgift

Eksamensavgiften fastsettes årlig av Stortinget. Satsen finner du i