Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hva er karriere?

Hva betyr egentlig karriere? Helt konkret betyr ordet karriere et arbeidsforløp og har ikke noe å gjøre med om du er sjef eller ikke.

Begrepet karriere brukes ofte, men mange er usikre på hva ordet egentlig betyr. Mange tror at de overhodet ikke har en karriere, og at karriere er noe som bare er forbeholdt bestemte mennesker, faggrupper eller stillingsnivåer. Dette er ikke tilfelle. Alle har en karriere. Du har en karriere uansett om du arbeider i butikk, er håndverker eller lege.

Karriere har ikke noe å gjøre med om du er ambisiøs i arbeidet ditt. Din karriere er ditt arbeidsliv, og hva din karriere skal inneholde bestemmer du selv.

Karriere handler om deg og dine valg - ditt yrkesliv!

Spørsmål knyttet til karriere og karrierevalg blir stadig mer aktuelt, både i samfunnet generelt og for oss som bor i Oppland. Mange opplever at den jobben de trodde var trygg og framtidsrettet ikke er det likevel. Arbeidslivet er i endring og vi må tilpasse oss disse endringene. Dette kan medføre at vi må ta karrierevalg på nytt, ja kanskje flere ganger før pensjonsalder.

Det kan være ganske interessant å se på sin egen karriere. Den forteller noe om  valg og bortvalg, uansett om de er tilfeldig