Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Videregående opplæring

Du trenger videregående opplæring hvis du skal ta høyere utdanning. Du kan også utdanne deg direkte til et yrke.

Oppland fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge for videregående opplæring for voksne.

  • Har du ikke fullført videregående opplæring?
  • Er du 25 år eller eldre?
  • Har du fullført grunnskolen eller tilsvarende?
  • Er du bosatt i Oppland?

Dersom du oppfyller disse kravene har du rett til gratis videregående opplæring.

Hva betyr rett til videregående opplæring?

  • Du har rett til videregående opplæring som fører fram til yrkeskompetanse (fag- eller svennebrev) eller generell studiekompetanse.
  • Du har rett til opplæring tilrettelagt for voksne.
  • Du har rett til avkortet opplæringsløp på bakgrunn av din realkompetanse.

Hva koster det?

Deltakere med rett etter Opplæringslova §4A-3 får gratis opplæring. Voksne uten rett som deltar, kan få delta der det er ledige plasser, mot en egenandel. Din rett blir vurdert av karrieresenteret.

Se prisliste for realkompetansevurdering og videregående opplæring for voksne i Karriere Oppland (PDF, 212 kB)

Hvordan søke opplæring?

Du søker via vigo.no.

Informasjon om fagplaner finner du ved å gå inn på vilbli.no.

Inntaksrekkefølge 

Ved stor pågang av søkere prioriteres de i denne rekkefølgen (Opplæringslova, forskrift §6-49):

  • Voksne søkere med rett til videregående opplæring
  • Voksne søkere uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring
  • Voksne søkere uten rett som har studie- eller yrkeskompetanse

Voksne kan søke om inntak til ordinær videregående opplæring. Voksne søkere skal da prioriteres etter ungdom med rett etter opplæringslova §3-1.

Annet morsmål

Er du søker med utenlandsk opprinnelse må du dokumentere at du har norsk grunnskole eller tilsvarende. Har du ikke slik dokumentasjon kan du ta kontakt med voksenopplæringen i hjemkommunen din for å få vurdert realkompetansen din på grunnskolenivå.

Opplæringen tilpasses dine behov

Opplæringen legges til rette for deg og tilpasses dine behov. Antall søkere til de ulike utdanningene vil påvirke når, hvor og hvordan opplæringen blir gitt.

Opplæringen organiseres både som samlinger med forelesninger, arbeid i grupper eller individuelt med veiledning på en skole eller via internett. På internett vil du da finne lærestoff, levere oppgaver og kommunisere med veiledere og medelever. I tillegg arrangeres enkelte samlinger på kveldstid, og det legges til rette for gruppearbeid.

Du får hjelp av en fag- og studieveileder på ditt lokale karrieresenter.

PC kan lånes

Har du liten erfaring med bruk av pc, får du tilbud om dataopplæring ved kursstart. På karrieresenteret  kan du disponere pc til avtalte tider.

Sist oppdatert 30.11.2017