Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter skaffet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Dokumentert realkompetanse gir avkortet opplæring i videregående skole. Voksne som har rett til videregående opplæring har også rett til vurdering av sin realkompetanse. Gjennom en realkompetansevurdering får du vurdert din kompetanse i forhold til læreplaner i videregående skole.

Du kan få godkjent hele fag eller deler av fag. Kompetansebeviset angir hvilke mål i læreplanen for hvert fag som er godkjent. Om du søker opplæring, vil realkompetansevurderingen vise hvilke læreplanmål du har fått godkjent, og vil være grunnlag for å planlegge et opplæringsløp mot ønsket sluttkompetanse. 

Godkjent realkompetanse er likeverdig med bestått opplæring.

Hvordan får jeg vurdert min realkompetanse?

Etter innsendt søknad, får du bekreftelse på søknaden og innkalling til veiledning. Oppland starter en realkompetansevurdering med en gjennomgang av all skriftlig dokumentasjon du har fra arbeidserfaring, kurs, tillitsverv opplæring osv. I tillegg til dette gjennomføres det en samtale med en veileder som kjenner ditt fagområde.

Hva koster det?

Realkompetansevurdering er gratis for alle voksne over 25 år med rett til videregående opplæring. Fylkeskommunen dekker ikke reiser og opphold som eventuelt blir nødvendig for å gjennomføre yrkesprøving.

Voksne som ikke har rett til videregående opplæring fordi de har brukt opp denne retten, kan også bli realkompetansevurdert. Du kan da bli henvist fra NAV eller kommune, eller ta kontakt med karrieresenteret. Dersom du blir henvist fra NAV eller kommune, er det de som dekker kostnadene. Priser på realkompetansevurdering er utarbeidet i samarbeid med de andre østlandsfylkene.

Hvordan søke?

Søk på www.vigo.no eller kontakt nærmeste karrieresenter dersom du trenger hjelp/informasjon. 

Kopier av alle attester, vitnemål og annet som du mener er relevant for å synliggjøre kompetansen din må sendes/leveres til ditt nærmeste karrieresenter.

Sist oppdatert 30.11.2015
Fant du det du lette etter?