Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Karriere Oppland forsiden
Publisert 30.10.2017

Karriere Oppland Lillehammer tilbyr gratis kurs i hvordan skrive jobbsøknad og mestre et jobbintervju.

 

Publisert 23.10.2017

Karrieresenteret har utviklet et enestående konsept innen jobbsøkerkurs.

Publisert 29.08.2017

Tirsdag 29. august 2017 startert et nytt kull voksenagronomutdanninga i Oppland på Lena-Valle videregående skole.

Publisert 27.06.2017

Fylkesutvalget utsetter sammenslåing av de to karrieresentrene i Gudbrandsdalen. Prøveperioden forlenges ut året.

Publisert 03.05.2017
Ingunn Haugen Løken gjekk på det desentraliserte vernepleiestudiet i Valdres i åra 2009 - 2013.

Måndag 8. mai er det informasjonsmøte på Leira om bachelorutdanninga i vernepleie. – Grip sjansen og få eit fagleg lyft, oppmodar Ingunn Haugen Løken som tok studiet i 2009-2013.

Publisert 10.03.2017
Kursdeltakerne fra Karriere Oppland Nord- og Midt Gudbrandsdal

De ønsker seg ei framtid som helsefagarbeidere. Nå arrangeres det kurs i «helsenorsk» for fremmedspråklige for å skaffe sårt tiltrengt arbeidskraft i helsesektoren.

Publisert 02.02.2017
May Brekken (t.v.), tenesteleiar for institusjonar og heimetenester i Sør-Aurdal, leiar Inger-Line Haraldsen ved Karrieresenteret på Leira og Marit Håvelsrud, tenesteleiar for tilrettelagte tenester i Sør-Aurdal.

Valdreskommunane har meldt behov for 40 nye vernepleiarar dei næraste åra. Undervisninga vil foregå på karrieresenteret på Leira.

Publisert 12.12.2016

Karrieresenteret på Lillehammer flytter til Oppland fylkeskommune sine lokaler i Kirkegata i løpet av januar 2017.

Publisert 12.12.2016
Studenter ved Høgskolen i Hedmark tar eksamen ved KOG

80 studenter fra ulike høgskoler tar eksamen hos Karriere Oppland Gjøvikregionen høsten/vinteren 2016/17. Studentene følger studier via studiesenteret.no

 

Publisert 16.08.2016

I 2015 har det vært størst aktivitet ved karrieresentrene i Nordland, Vest-Agder og Oppland. 

 

Publisert 11.08.2016
RULL Illustrasjon

Fire fylker går sammen om å lage en nasjonal modell for voksenagronomutdanningen.

Publisert 17.03.2016

Nyankomne innvandrere bør få karriereveiledning på et tidlig tidspunkt i opplæringsløpet, anbefaler Vox i en ny rapport. 

Publisert 16.03.2016
forsiden til Meld.St.16

Ny stortingsmelding (Meld.St.16 2015-2016) om samordnet innsats for voksnes læring har blitt lagt frem.  

Publisert 15.02.2016

Klassen i helsearbeiderfaget, som startet i januar, avsluttet nylig en fremleggelse om hjertesvikt.

Publisert 01.02.2016

Et godt samarbeid mellom regionale karrieresenter og de kommunale bibliotekene, fører til at våre innbyggere får et bedre etter- og videreutdanningstilbud. Bibliotekene er en læringsarena i samspill med utdanningstilbydere i fylket vårt.

Publisert 15.01.2016
kunnskapsministeren

Karriereveiledningsutvalgets delrapport "Karriereveiledning i en digital verden" er tilgjengelig.

Publisert 21.12.2015
Jubileumskake

Under Hadeland Ressurssenter i 1995 til Karriere Oppland Hadeland i dag, har tusenvis av personer styrket kompetanse, tatt kurs og utdanning på Hadeland.

Publisert 17.12.2015
Jørgen Larheim og Eir Linnea Glimsdal opna jubileet.

Vakker song opna feiringa av dei fyrste 20 åra til Karriere Oppland Valdres. Eir Linnea Glimsdal framførte to songar, og Jørgen Larheim akkompagnerte på el-orgel. Dei er tilknytt Ung i Valdres.

Publisert 14.12.2015
Cathrine Johannessen føler hun har vokst gjennom utdanningen i demens og alderspsykiatri.

Student Cathrine Johannessen har skrevet oppgave om forebygging av tvang i helsesektoren.
 

Publisert 09.12.2015
Anne Sjøli leder meditasjonsøvelsene og gleder seg over tilbakemeldingene fra de ansatte.

Karriere Oppland Lillehammer tilbyr morgenmeditasjon til sine ansatte.

Publisert 17.11.2015

Regionens 10. klassinger har hatt muligheten til å teste ut forskjellige linjer på videregående skole. 

Publisert 06.11.2015
Bilde fra hallen

Torsdag kveld var over 1000 besøkende innom den årvisse yrkes- og utdanningsmessa i Vinstrahallen.

Publisert 05.11.2015
Bilde av deltakere og veiledere læreplasskurs 2015

Læreplasskurset starta den 31. august 2015 i fem regioner i Oppland, deriblant her ved Karrieresenteret i Valdres.

Publisert 02.11.2015

Anita Lindalen som er vernepleiestudent forteller sin historie om utdanning i voksen alder.

Publisert 30.10.2015
Dag Erik Pryhn

Studiesenteret i Nord-Gudbrandsdal startet i Vågå i 1993.

Publisert 21.10.2015
Skolekonkurranse Vg2 elenergi og Vg2 dataelektronikk 27. mai 2015

Vi trenger flere praksisplasser til elever ved vårt læreplasskurs. Henvendelser fra aktuelle bedrifter mottas med takk.

 

Publisert 28.09.2015

Berit Strand er nylig ansatt hos oss som rådgiverkoordinator/karriereveileder.

Publisert 21.09.2015
Mari Bjerknes

Vi har fått historien til tre voksne deltakere som tar fellesfag til generell studiekompetanse

Publisert 16.09.2015
Karriereveileder Karriere Oppland Valdres

Springbrett-prosjekt skal få innvandrere og flyktninger raskere i arbeid.

Publisert 10.06.2015
RULL Illustrasjon

80 voksne i Oppland ønsker å ta utdanning for å bli voksenagronom. Det blir hard konkurranse om de 25 skoleplassene.  

Publisert 01.06.2015

Karriere Oppland Lillehammer tilbyr karriereveiledning både i Lillehammer, Øyer og Gausdal. Nytt fra denne måneden er at karriereveiledningen i Gausdal er flyttet fra Gausdal folkebibliotek til NAV Gausdal.

Publisert 22.05.2015
Jørgen Skaug

Karriere Oppland profileres nå under samme design som fylkeskommunen. Det skal ikke være tvil om hvem som leverer tjenesten.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering