Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Karriere Oppland forsiden
Publisert 13.12.2017
Voksenopplæringsprisen for 2017 består av litografiet «Ny Kraft» av billedkunstneren Anne Kristine Torsby fra Oppland, en gavesjekk på 10 000 kroner.

Prisen går til Ellen Strangstad. Hun har bidratt til å holde Gudbrandsdalens sterke vevkultur ved like i 40 år.

Publisert 11.12.2017

Salgs-, resepsjons- og kontorfaget følger felles teorikurs mot fagprøve.

Publisert 29.08.2017

Tirsdag 29. august 2017 startert et nytt kull voksenagronomutdanninga i Oppland på Lena-Valle videregående skole.

Publisert 27.06.2017

Fylkesutvalget utsetter sammenslåing av de to karrieresentrene i Gudbrandsdalen. Prøveperioden forlenges ut året.

Publisert 10.03.2017
Kursdeltakerne fra Karriere Oppland Nord- og Midt Gudbrandsdal

De ønsker seg ei framtid som helsefagarbeidere. Nå arrangeres det kurs i «helsenorsk» for fremmedspråklige for å skaffe sårt tiltrengt arbeidskraft i helsesektoren.

Publisert 02.02.2017
May Brekken (t.v.), tenesteleiar for institusjonar og heimetenester i Sør-Aurdal, leiar Inger-Line Haraldsen ved Karrieresenteret på Leira og Marit Håvelsrud, tenesteleiar for tilrettelagte tenester i Sør-Aurdal.

Valdreskommunane har meldt behov for 40 nye vernepleiarar dei næraste åra. Undervisninga vil foregå på karrieresenteret på Leira.

Publisert 12.12.2016
Studenter ved Høgskolen i Hedmark tar eksamen ved KOG

80 studenter fra ulike høgskoler tar eksamen hos Karriere Oppland Gjøvikregionen høsten/vinteren 2016/17. Studentene følger studier via studiesenteret.no

 

Publisert 16.08.2016

I 2015 har det vært størst aktivitet ved karrieresentrene i Nordland, Vest-Agder og Oppland. 

 

Publisert 11.08.2016
RULL Illustrasjon

Fire fylker går sammen om å lage en nasjonal modell for voksenagronomutdanningen.

Publisert 17.03.2016

Nyankomne innvandrere bør få karriereveiledning på et tidlig tidspunkt i opplæringsløpet, anbefaler Vox i en ny rapport. 

Publisert 16.03.2016
forsiden til Meld.St.16

Ny stortingsmelding (Meld.St.16 2015-2016) om samordnet innsats for voksnes læring har blitt lagt frem.  

Publisert 15.02.2016

Klassen i helsearbeiderfaget, som startet i januar, avsluttet nylig en fremleggelse om hjertesvikt.

Publisert 15.01.2016
kunnskapsministeren

Karriereveiledningsutvalgets delrapport "Karriereveiledning i en digital verden" er tilgjengelig.

Publisert 21.12.2015
Jubileumskake

Under Hadeland Ressurssenter i 1995 til Karriere Oppland Hadeland i dag, har tusenvis av personer styrket kompetanse, tatt kurs og utdanning på Hadeland.

Publisert 17.12.2015
Jørgen Larheim og Eir Linnea Glimsdal opna jubileet.

Vakker song opna feiringa av dei fyrste 20 åra til Karriere Oppland Valdres. Eir Linnea Glimsdal framførte to songar, og Jørgen Larheim akkompagnerte på el-orgel. Dei er tilknytt Ung i Valdres.

Publisert 14.12.2015
Cathrine Johannessen føler hun har vokst gjennom utdanningen i demens og alderspsykiatri.

Student Cathrine Johannessen har skrevet oppgave om forebygging av tvang i helsesektoren.
 

Publisert 17.11.2015

Regionens 10. klassinger har hatt muligheten til å teste ut forskjellige linjer på videregående skole. 

Publisert 02.11.2015

Anita Lindalen som er vernepleiestudent forteller sin historie om utdanning i voksen alder.

Publisert 30.10.2015
Dag Erik Pryhn

Studiesenteret i Nord-Gudbrandsdal startet i Vågå i 1993.

Publisert 21.09.2015
Mari Bjerknes

Vi har fått historien til tre voksne deltakere som tar fellesfag til generell studiekompetanse

Publisert 16.09.2015
Karriereveileder Karriere Oppland Valdres

Springbrett-prosjekt skal få innvandrere og flyktninger raskere i arbeid.

Publisert 10.06.2015
RULL Illustrasjon

80 voksne i Oppland ønsker å ta utdanning for å bli voksenagronom. Det blir hard konkurranse om de 25 skoleplassene.  

</