Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Om Karriere Oppland

Karriere Oppland er Oppland fylkeskommunes tilbud om karriereveiledning og opplæring for voksne.

 Karriere Oppland

 • Har som mål å øke kompetansenivået for befolkningen i Oppland.
 • Ble etablert 1. september 2009, og består av fem karrieresenter. 
 • Er Oppland fylkeskommunes helhetlige tilnærming til yrkes- og utdanningsveiledning i et livslangt perspektiv og opplæring for voksne.
 • Består av et partnerskap med kommunene og NAV i den enkelte region.
 • Er en videreutvikling av arbeidet som er organisert i Opus, senter for voksenopplæring.

Karrieresentrene

Karrieresentrene er et sted hvor innbyggerne kan få tilbud om ulike typer veiledning og utdanning.

Karrieresentrene finnes på følgende steder:

Organisering

Karriere Oppland er organisert under fylkesopplæringssjefen. Hvert senter har en daglig leder. Det er ca. 50 årsverk i Karriere Oppland, fordelt på de fem karrieresentrene og sentraladministrasjonen.

Partnerskap

Karriere Oppland representerer et partnerskap som samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester, og som gjør tilbudene og mulighetene mer tilgjengelige ved å jobbe i et tett samarbeid.

Partnerskapet består av foruten Oppland fylkeskommune; NAV og de enkelte kommuner. Partnerskapet er nedfelt i samarbeidsavtaler som er inngått i hver region.

Regionalt kompetanseforum

Hvert senter har et regionalt kompetanseforum, som består av partene i samarbeidet.

De regionale kompetanseforaene består av parter med delansvar for voksnes læring og koordinering av grunnopplæring på regionalt nivå. Foraene skal skape gode rammebetingelser for arbeidet lokalt/regionalt ved å sette kompetanse inn i en strategisk sammenheng, bidra til samarbeid, gi innspill til politikkutvikling og utvikle arenaer for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og gjennomføring av studier. Foraene har 4 faste møter pr. år.

Medlemmer i regionalt kompetanseforum består av

 • Kommunene
 • Regionkoordinator
 • Oppland fylkeskommune
 • Rektor videregående skole
 • NAV
 • Lokalt arbeidsliv
 • Leder karrieresenteret

Ledergruppe i Karriere Oppland 

Ledergruppa består av følgende medlemmer, og har fast møte hver måned.

 • Liv-Kari Ringen, leder for Karriere Oppland
 • Svanhild Krukhaug Vatn, leder Karriere Oppland Gudbrandsdal
 • Aril Bjørkøy, leder Karriere Oppland Lillehammer
 • Torun Dotseth, leder Karriere Oppland Gjøvikregionen
 • Inger-Line Haraldsen, leder Karriere Oppland Valdres
 • John Kristiansen, leder Karriere Oppland Hadeland
 • Anne Larsen, rådgiver for Karriere Oppland

Oppgaver

Alle sentrene bygger sin virksomhet på disse seks funksjonene

 • Veiledning (studieveiledning, karriereveiledning)
 • Videregående opplæring for voksne
 • Koordinering, styrking og utvikling av rådgivertjenesten
 • Tilrettelegging for fagskole og høgere utdanning
 • Nettverksutvikling og innhenting av kompetansebehov
 • Motivasjon og rekruttering

Regionale behov og prioriteringer skal ivaretas ved utarbeidelse av regionale handlingsplaner. Funksjonene konkretiseres med ansvar og tid for gjennomføring.

Opplæring i helseinstitusjoner

Oppland fylkeskommune har ansvar for "å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter loven, her for pasienter i helseinstitusjoner som et regionalt helseforetak eier, og for pasienter i private helseinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Fylkeskommunenes ansvar gjelder bare for pasienter i institusjonsplasser som regionale helseforetak finansierer." (Opplæringslova §13-3a) 

Karriere Oppland Gjøvikregionen organiserer institusjonsopplæringen innen psykisk helsevern og rus i Oppland. Du kan lese mer om opplæring i helseinstitusjon her.

Sist oppdatert 02.02.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering